Innovation4all.dk - Tilmelding

Når du tilmelder dig "Innovation4all.dk" (i det følgende "vi", "os", "vores", "Innovation4all.dk", "http://www.innovation4all.dk"), indvilliger du i at være retsgyldigt bundet af de følgende betingelser. Vær venlig ikke at tilmelde dig og/eller bruge "Innovation4all.dk", hvis du ikke indvilliger i at være retsgyldigt bundet af alle de følgende betingelser. Vi kan ændre disse til enhver tid, og vi vil gøre vort yderste for at informere dig, alligevel vil det være fornuftigt, at du selv gennemgår disse betingelser regelmæssigt, da din fortsatte brug af "Innovation4all.dk" efter ændringer af betingelserne betyder, at du indvilliger at være retgyldigt bundet af betingelserne efter de er opdateret og/eller skærpet.

Du indvilliger i ikke at indsende nogen form for fornærmende, uanstændigt, vulgært, bagtalende, hadefuldt, truende eller sexuelt orienteret materiale eller indsende andet materiale, som er i strid med lovgivningen, det være sig i dit eget land, landet hvor "Innovation4all.dk" er hostet eller international lovgivning. Gør du dette, kan dette medføre, at du øjeblikkeligt og permanent bliver udelukket, med meddelelse herom til din Internet udbyder, hvis det vurderes påkrævet af os. IP-adresserne for alle indlæg logges for at give mulighed for at håndhæve disse betingelser. Du indvilliger i at "Innovation4all.dk" har ret til at fjerne, ændre, flytte eller låse enhvert emne til enhver tid, såfremt vi finder dette passende. Som bruger indvilliger du i at al information du har skrevet, bliver lagret i en database. Selvom denne information ikke vil blive videregivet til tredjemand uden dit samtykke, vil hverken "Innovation4all.dk" eller phpBB blive holdt ansvarlig for ethvert hackingforsøg, som kan medføre at dataene bliver kompromitteret.

 
cron